מצפה חגית

מצפה חגית

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
('במדבר כ"ד פסוק ה)

טיולים בישראל עם מצלמה ספר טלפונים של ישראל מטיילים בארץ ערים וכפרים בישראל Home

מצפה חגית

מצפה חגית‎. Photo: binyamin.org.il

Can not create a connection